Masimba - Edited by Chiedza Musengezi

Email
Sales price $9.00
Description

Nyaya pfupi dzakanyorwa ne madzimai eZimbabwe Women Writers Masimba chapupu, munongedzo wokuti madzimai ane ‘guhwa nenjere.’ Ibhuku rizere manzwi matsva akasimba, anosimbisa, anosekesa, anogumbura uyezve anonyevenutsa.

 


 

Short stories written by members of Zimbabwe Women Writers. This book is full of powerful new words that will empower you, make you laugh, make you sad and liberate you.

ISBN: 1 77922 024 3
pp. 170; 205 x 138 mm


Contents

 • Introduction: Chiedza Musenngezi
 • Chapter 1
  Mavambo naMagumo – Keresia Chateuka
 • Chapter 2
  Kunyengedzwa Hakuna Akura – Virginia Mupondi
 • Chapter 3
  Chipoko Munhu – Colette Mutangadura
 • Chapter 4
  Chiroja – Keresia Chateuka
 • Chapter 5
  Chenai Moyo – Chakambodei Chirandu
 • Chapter 6
  Chekunda Mbune – memory Rugedhla
 • Chapter 7
  Chiramu – Keresia Chateuka
 • Chapter 8
  Bedzapfuma – Peldah Hove
 • Chapter 9
  Honye Yomunhu – Peldah Hove
 • Chapter 10
  Kufundisa Mwana – Emma Chitehwe
 • Chapter 11
  Kuroorera Kure – Elizabeth Jackson
 • Chapter 12
  Kungona Mbavha Huirongera – Wennie Zulu
 • Chapter 13
  Dai Ndakaziva Haitungamiri – Mapira Silitha
 • Chapter 14
  Munhu Wenyama – Chakambodei Chirandu
 • Chapter 15
  Ndiniwo Here? – Precity Mabuya
 • Chapter 16
  Natsa Kwawabva – Musi Gloriosa Katerere
 • Chapter 17
  Shungu – Memory Rugedhla
 • Chapter 18
  Uchandoshopera – Barbara Makhalisa
 • Chapter 19
  Wadiwa Sekuru – Ruth Gabi
 • Chapter 20
  Matsotsi – Ruby Magosvongwe
 • Chapter 21
  Hupenyu – Valeria Chaukura
 • Chapter 22
  Nhumbi Dzomufi - Keresia Chateuka
 • Chapter 23
  Zvemumhuri – S. Makamanzi
 • Chapter 24
  Akasiyiwa Asina kufungira – S. Makamanzi
 • Chapter 25
  Pepuka - Barbara Makhalisa
 • Chapter 25
  Hari Dzepakati Musabate – Margaret Nzuwa
 • Chapter 26
  Ndangariro – Virginia Phiri